Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 28. oktober 2022.

Det tredje riket
Karl Ove Knausgård
Roman, 411 sider
Oktober, 2022

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 28. oktober 2022.

Det tredje riket
Karl Ove Knausgård
Roman, 411 sider
Oktober, 2022

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.