Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2020.

Morgenstjernen
Karl Ove Knausgård
Roman, 666 sider
Forlaget Oktober, 2020

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2020.

Morgenstjernen
Karl Ove Knausgård
Roman, 666 sider
Forlaget Oktober, 2020

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.