Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 28. november 2022.

Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 28. november 2022.

Simen Sætre

Født 1974. Journalist og forfatter. Siste bok: Den nye fisken (skrevet med Kjetil Østli; Spartacus, 2021).

1. *

Artikkelforfatteren har opp gjennom årene jobbet i Ringsaker Blad, Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer, Hamar Arbeiderblad, Adresseavisen, Bergensavisen, Aftenposten og Morgenbladet, men eventuelle likheter med virkelige personer er helt tilfeldige.

2. *

Krimjournalisten av Bjarne Kvam ( IJ-forlaget, 2002), side 46.

3. *

Hvem drepte Birgitte Tengs? av Bjørn Olav Jahr (Gyldendal, 2015).

4. *

Fra ordbøkene.no.

5. *

Norsk kriminaljournalistikk etter 2000 av Lars Arve Røssland (Cappelen Damm Akademisk, 2019). Denne historiske gjennomgangen, der ikke andre kilder er oppført, baserer seg løselig på Røsslands bok, samt også hans bok Kriminelt. Kriminaljournalistikk i norske populærmedium (Universitetsforlaget, 2003).

6. *

Tittel fra Arbeideren og Gudbrandsdalens Arbeiderblad i 1926, gjengitt i Røssland.

7. *

Hans Fredrik Dahl i Dahl m.fl.: Utskjelt og utsolgt (Aschehoug, 1993), omtalt i Røssland.

8. *

Avissjangre over tid av Thore Roksvold (red.) (Institutt for journalistikk, 1997).

9. *

Gunnar Sand og Knut Helland. Bak tv-nyhetene (Fagbokforlaget, 1996).

10. *

vSöndagsvägen. Berättelsen om ett mord av Peter Englund (Natur & Kultur, 2020), side 117.

11. *

Kriminelt. Kriminaljournalistikk i norske populærmedium av Lars Arve Røssland (Universitetsforlaget, 2003).

12. *

The Lørenskog Disappearance (2022). TV-serie på Netflix, skrevet av Nikolaj Frobenius og Stephen Uhlander.

13. *

Veileder. Innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter av Riksadvokaten (2017, revidert i 2021). 

14. *

Dokumentoffentlighet i straffesaker av Ragna Aarli. Utredning for Justis- og beredskapsdepartementet, 2021.

15. *

«I Sverige blir dokumentene offentlige når tiltalen tas ut. I Norge er Riksadvokaten kritisk til mer åpenhet.» av Vegard Venli (Aftenposten, 23.10.2022).