Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 1. mars 2022.

Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 1. mars 2022.

Simen Sætre

Født 1974. Journalist og forfatter. Siste bok: Den nye fisken (skrevet med Kjetil Østli; Spartacus, 2021).

1. *

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2020. Rapport fra Fiskeridirektoratet.

2. *

Det kan selvsagt finnes bøker som ikke dukket opp verken i søk eller i diskusjonene på sosiale medier.

3. *

Bent-Are Jensen. «Laksenæringa får tidenes verste omdømme-score». Intrafish 7.4.2020.