Av
Thure Erik Lund

Essay. Publisert 1. oktober 2003.

Fra boken Forgreininger (Aschehoug, 2003).

Av
Thure Erik Lund

Essay. Publisert 1. oktober 2003.

Fra boken Forgreininger (Aschehoug, 2003).

Thure Erik Lund

Født 1959. Forfatter.