Av
Thure Erik Lund

Essay. Fra Vinduet 2/2003. Publisert på nett 1. oktober 2003.

Fra boken Forgreininger (Aschehoug, 2003).

Av
Thure Erik Lund

Essay. Fra Vinduet 2/2003. Publisert på nett 1. oktober 2003.

Fra boken Forgreininger (Aschehoug, 2003).

Thure Erik Lund

Født 1959. Forfatter.