Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 30. april 2023.

Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 30. april 2023.

Simen Sætre

Født 1974. Journalist og forfatter. Siste bok: Den nye fisken (skrevet med Kjetil Østli; Spartacus, 2021).

1. *

Tradisjonen lever videre. Se for eksempel: Kristine Hoff. «Helena og Lucy følger nesten tusen år gammel tradisjon – skal haike gjennom Europa». NRK.no 24.7.2019.

2. *

Christian Koren Wiberg. Gesellstanden og geseller i Bergen. Bergen: Det hanseatiske museums skrifter, AS John Griegs Boktrykkeri, 1945.