Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 5. mai 2023.

Av
Simen Sætre

Essay. Publisert 5. mai 2023.

Simen Sætre

Født 1974. Journalist og forfatter. Siste bok: Den nye fisken (skrevet med Kjetil Østli; Spartacus, 2021).

1. *

Jeg blir også stolt når Hatterud trekker fram Ringsaker Blad, avisa der jeg frilanset fra jeg var 15 til 18 år, som ellers omtales med den kjærlige latterliggjøringen av småaviser som Ken André «BAdesKen» Ottesen har gjort til en kunst.

2. *

Inge Krokann. Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Oslo: Det norske samlaget, 1982.

3. *

Etterord til Krokanns bok.

4. *

Ordet «frakk» er helt sentralt i konteksten. Det handler da ikke om plagget, og heller ikke om frekkhet. Nynorskordboka definerer det som «gjæv, dugande, helsig» og «i god stand». Man viser da til opphavet i det mellomnorske ordet frakker», og sammenhengen med «frek» (opphav frekr) som ble brukt både om smak (skarp, ram, sterk) og personer (dugande, hæv, god, rask, frisk). Dermed eksemplene «frake greier», «å vere frak til å lese» osv. Men jeg vil her fremsette en teori om at ordet «frakk» sprenger disse rammene. Det betegner ikke bare noe som er «dugande», men noe helt vanvittig. Hinsides. Nesten ikke til å tro. Derfor tok da også handelsstanden på Lillehammer ordet i bruk da de skulle lokke handlende til byen, med «frakke priser», «frakke dager» og så videre, hvorpå man så for seg priser så lave at det nesten var uhørt. 

5. *

Dette må ikke forstås som kvinnefiendtlig. En maskin som «fungerer som den skal», er i gessælns verden noe det står respekt av.

6. *

Randall Kennedy. Nigger. The Strange Career of a Troublesome Word. Knopf Doubleday Publishing Group, 2003.