Av
Jan Grue

Essay. Fra Vinduet 4/2010.

Av
Jan Grue

Essay. Fra Vinduet 4/2010.

Jan Grue

Født 1980. Forfatter og kritiker. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Pågående forskningsprosjekt: «The Politics of Disability Identity». Redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift. Siste bok: Hvis jeg faller (Gyldendal, 2021).

1. *

Everything that Rises, s. 185.

2. *

Vermeer in Bosnia, ss. 44-45.

3. *

Consider the Lobster, s. 4.

4. *

Consider the Lobster, s. 25.

5. *

The Professor, s. 236.

6. *

Consider the Lobster, s. 39.