Av
Jan Grue,
Camara Lundestad Joof

Samtale. Publisert 22. oktober 2021.

(Dette er en transkribert og redigert versjon av et scenearrangement.)

Av
Jan Grue,
Camara Lundestad Joof

Samtale. Publisert 22. oktober 2021.

(Dette er en transkribert og redigert versjon av et scenearrangement.)

Jan Grue

Født 1980. Forfatter og kritiker. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Pågående forskningsprosjekt: «The Politics of Disability Identity». Redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift. Siste bok: Hvis jeg faller (Gyldendal, 2021).

Camara Lundestad Joof

Født 1988. Dramatiker, scenekunstner, forfatter og oversetter. Siste bok: Eg snakkar om det heile tida (Samlaget, 2018).