Av
Jan Grue

Essay. Fra Vinduet 3/2018.

Av
Jan Grue

Essay. Fra Vinduet 3/2018.

Jan Grue

Født 1980. Forfatter og kritiker. Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Pågående forskningsprosjekt: «The Politics of Disability Identity». Redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift. Siste bok: Hvis jeg faller (Gyldendal, 2021).