Av
Carline Tromp

Essayvju. Publisert 5. mars 2024.

Av
Carline Tromp

Essayvju. Publisert 5. mars 2024.

Carline Tromp

Født 1984. Forfatter og kritiker. Siste bok: Tilbakeslaget. Om den reaksjonære bølgen og hvordan Andrew Tate vant internett (Manifest, 2023).

1. *

Hyperdrive: En hypotetisk metode for å reise gjennom verdensrommet raskere enn lysets hastighet. Brukes ikke minst i science fiction, der det er koblet til konseptet hyperspace: en slags snarvei gjennom verdensrommet. Første gang begrepet ble brukt, skal ha vært i en novelle av John Campbell i 1931 i sci-fi-magasinet Amazing Stories Quarterly.

2. *

Store norske leksikon tok inn et lemma om teknologien i 2017, da under navnet «transaksjonskjede». I november 2020 ble navnet endret til blokkjede, etter forslag fra en bruker.