Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 4/2019.

Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 4/2019.

Carline Tromp

Født 1984. Forfatter og kritiker. Siste bok: Tilbakeslaget. Om den reaksjonære bølgen og hvordan Andrew Tate vant internett (Manifest, 2023).

1. *

Teksten er også med i essaysamlingen Nye privilegier: Essay om oppmerksomhet (Cappelen Damm, 2019).