Av
Espen Grønlie

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2023.

Forsinket aktualitet. Innledning til Det kommunistiske manifest
Slavoj Žižek
Oversatt av Leif Høghaug
Sakprosa, 110 sider
Solum Bokvennen, 2023

Av
Espen Grønlie

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2023.

Forsinket aktualitet. Innledning til Det kommunistiske manifest
Slavoj Žižek
Oversatt av Leif Høghaug
Sakprosa, 110 sider
Solum Bokvennen, 2023

Espen Grønlie

Født 1978. Ph.d. i litteraturvitenskap. Fast kritiker i Dagbladet og Le Monde Diplomatique.