Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 1/2019.

Av
Carline Tromp

Essay. Fra Vinduet 1/2019.

Carline Tromp

Født 1984. Forfatter og kritiker. Siste bok: Tilbakeslaget. Om den reaksjonære bølgen og hvordan Andrew Tate vant internett (Manifest, 2023).

1. *

Arnon Grunberg, «Not yet», arnongrunberg.com/blog 04.02.2016.

2. *

Grunberg i intervju med avisa Telegraaf, 17.06.1994.

3. *

Se også Carline Tromp, «En varmesøkende kosmopolitt», i Klassekampen 03.2015.

4. *

Fra essayet «An Unsuitable Place for Clowns», i Kingdoms of Olive and Ash: Writers Confront the Occupation (2017). Også publisert her: https://forward.com/culture/books/373429/on-jerusalem-day-a-very-unerotic-carnival/

5. *

At det finnes flere å velge mellom, sier kanskje i seg selv noe om hvor prominent den jødiske litteraturen fortsatt er i Nederland. En annen kandidat er nemlig Leon de Winters roman De ruimte van Sokolov (1992), der russeren Aleksandr Sokolov lar seg omskjære midt i en kriminell operasjon og ender med en «oppsvulmet pikk på størrelse med en aubergine».

6. *
7. *

Hannah Arendt, «Antisemitism», i The Origins of Antisemitism, Schocken Books, 1951.

8. *

Skilt ved grensen til Area A, områdene på Vestbredden som kontrolleres av den palestinske selvstyremyndigheten.

9. *

«An Unsuitable Place for Clowns».

10. *

Fra forordet til Hannelore Grunberg-Klein, Zolang er nog tranen zijn, Brill, 2015.

11. *

«Når jødeblodet spruter fra knivene, da går det igjen så bra.» Fra et vers i det såkalte «Heckerlied», en tysk sang som opprinnelig stammer fra den badiske revolusjonen i 1848–49. Det antisemittiske verset ble laget seinere, sannsynligvis av de såkalte frikorpsene i 1921, og ble siden sunget av nazister og nynazister.