Av
Anne Oterholm

Debattartikkel. Publisert 11. juni 2022.

Av
Anne Oterholm

Debattartikkel. Publisert 11. juni 2022.

Anne Oterholm

Født 1964. Forfatter. Tidligere leder av Den norske Forfatterforening, tidligere medlem av Norsk Kulturråd og Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. I dag leder for Forfatterstudiet i Tromsø ved UiT Norges arktiske universitet.

1. *

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) om oppheving av bokloven, godkjent i statsråd 13. desember 2013.

2. *

Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. (Menon-publikasjon nr 104/2021 av Kristoffer Midttømme, Erika Karttinen, Øyvind Vennerød, Katrine Holm Reiso, Anders Myklebust, Leo Grünfeld, Tore Slaatta, Helge Rønning og Erling Hjemleng