Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2004.

Sannheten
Anne Oterholm
Roman
Gyldendal, 2004

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2004.

Sannheten
Anne Oterholm
Roman
Gyldendal, 2004

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Tim Rice: Jesus Christ Superstar, 1973

2. *

Det høyrer med til historia at eg har bokmeldt både første og andre bok i denne «hemmelige trilogien», og at eg mistenker at eg har misforstått begge.

3. *

Vinduet nr. 1/2003.