Av
Espen Grønlie

Dobbeltanmeldelse. Publisert 19. januar 2024.

Finans
Martin Svedman
Dikt, 92 sider
Cappelen Damm, 2024

Middelalderen
Kristin Berget
Langdikt, 64 sider
Cappelen Damm, 2024

Av
Espen Grønlie

Dobbeltanmeldelse. Publisert 19. januar 2024.

Finans
Martin Svedman
Dikt, 92 sider
Cappelen Damm, 2024

Middelalderen
Kristin Berget
Langdikt, 64 sider
Cappelen Damm, 2024

Espen Grønlie

Født 1978. Ph.d. i litteraturvitenskap. Fast kritiker i Dagbladet og Le Monde Diplomatique.