Av
Anna Serafima S. Kvam

Essay. Publisert 25. mars 2022.

Tidligere i denne serien:
«Om penger» av Sandra Lillebø
«Pengene mellom permene» av Tomine Sandal
«Penger snakker» av Lars Haga Raavand

Av
Anna Serafima S. Kvam

Essay. Publisert 25. mars 2022.

Tidligere i denne serien:
«Om penger» av Sandra Lillebø
«Pengene mellom permene» av Tomine Sandal
«Penger snakker» av Lars Haga Raavand

Anna Serafima S. Kvam

Født 1995. Litteraturkritiker i Stavanger Aftenblad og Bokvennen Litterær Avis. Har skrevet masteroppgave om Torborg Nedreaas’ tidlige novelleforfatterskap.

1. *

Mange antok feilaktig at dette var et pseudonym. «Tob» var Nedreaas’ kallenavn hele livet, mens Kieding var etternavnet hun hadde fra sitt første ekteskap.

2. *

Wollebæk, Per. 1952. «Torborg Nedreaas». Arbeidermagasinet (25) 5/6: 11.

3. *

Dette skriver jeg mer utfyllende om i innledningskapitlet til masteroppgaven min, med tittelen «'Ønskeboken': et bokhistorisk blikk på Torborg Nedreaas’ tidlige novelleforfatterskap» (2021). Irene Iversen og Rachel Christina Granaas er blant de få i den senere resepsjonen som i noen grad kommenterer på innholdet i «ukebladforfatterskapet».

4. *

Espevik, Thomas. 2021. «Låser fast frilansere». Klassekampen 5. oktober, 2021.

5. *

Her tar også jeg en dose selvkritikk for å ha forholdt meg taus.

6. *

Det skal sies at Bjørn Ivar Fyksen i en kommentarartikkel i Klassekampens bokmagasin adresserte en overordnet sammenheng mellom klassebakgrunn og diskusjonen om mangfold i den litterære institusjon. Han adresserte imidlertid ikke kritikerne og kritikerorganisasjonenes eget ansvar for å være disse sammenhengene bevisst, men snarere et overordnet politisk ansvar for å åpne opp kunst- og kulturfeltet.

7. *

Dette var en del av utlysningsteksten for nominasjoner, som blant annet ble gjengitt på Forfatterforeningens nettsider.  

8. *

Etter et par år på feltet har jeg stadig ikke funnet informasjon om dette, annet enn via ryktebørsen.

9. *

Audun Lindholm kommenterte riktignok de økonomiske perspektivene, i den første Klassekampen-saken om Dagbladets nye praksis. Det var imidlertid ingen andre som plukket opp tråden og benyttet anledningen til å skape en bredere diskusjon om honorarnivå- og praksiser.  

10. *

Til info satt jeg ved siden av Vinduet-redaktør Ola Innset på nevnte Kritikerseminar, noe som muligens hjalp da jeg skulle selge inn teksten du leser akkurat nå.

11. *

Denne kjekke formuleringen har jeg lånt fra professor og forfatter Tore Rems foredrag «Bøkenes verden», som ble holdt ved Nasjonalbiblioteket 21. september 2019.

12. *

Fyksen, Bjørn Ivar. 2021. «Hvit bransje.» Klassekampen, 18. desember, 2021.