Av
Yohan Shanmugaratnam

Bokutdrag. Publisert 21. oktober 2022.

Av
Yohan Shanmugaratnam

Bokutdrag. Publisert 21. oktober 2022.

Yohan Shanmugaratnam

Født 1979. Journalist i Klassekampen, sakprosaforfatter og medlem av Vinduets redaksjonsråd.

1. *

I oktober 2020 ble 100 publikummere, fordelt over fem kvelder, invitert til en eksklusiv hjemme hos-konsert i Karpes studio Festiviteten, et ombygd kulturhus i Skien.

2. *

I 2019 annonserte Karpe ti konserter i Oslo Spektrum fra og med august 2021, som på grunn av koronarestriksjoner ble utsatt til høsten 2022.