Av
Solveig Sætre

Essay. Publisert 15. november 2021. Introduksjonstekst av Simen V. Gonsholt.

Les mer om Solveig Sætre i Vinduets nyhetsbrev nr. 7, 9 og 15

Av
Solveig Sætre

Essay. Publisert 15. november 2021. Introduksjonstekst av Simen V. Gonsholt.

Les mer om Solveig Sætre i Vinduets nyhetsbrev nr. 7, 9 og 15

Solveig Sætre

(1926-2013) Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fransk som hovedfag. Lektor ved Lillestrøm videregående skole.