Av
Solveig Sætre

Intervju. Fra Vinduet 3/1968. Publisert på nett 21. september 2021.

(Skriftstiler og skrivemåter er beholdt fra originalen.) 

Av
Solveig Sætre

Intervju. Fra Vinduet 3/1968. Publisert på nett 21. september 2021.

(Skriftstiler og skrivemåter er beholdt fra originalen.) 

Solveig Sætre

(1926-2013) Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fransk som hovedfag. Lektor ved Lillestrøm videregående skole.

1. *

Omstendighetene rundt intervjuet fremgår ikke av teksten, men Solveig Sætre fikk i 1969 utgitt sin hovedfagsoppgave i fransk (Simone de Beauvoirs menneskesyn slik hun anvender det på kvinnens eksistensielle situasjon, avlagt ved Universitetet i Oslo i 1967), som boken Kvinnen – det annet kjønn?. I boken, som inngikk i Gyldendals Fakkel-serie og som Sætre i forordet beskriver som en «beskåret og redigert utgave» av oppgaven, nevner hun «... våren 1966 en givende samtale med Simone de Beauvoir selv.»

2. *

Utgitt på norsk av Gyldendal samme år, og omtalt i en annonse i samme nummer av Vinduet som en «beretning om menneskelige følelser og menneskelige svakheter, en livsnær og ukunstlet roman fra det 'mondene' Paris som Simone de Beauvoir kjenner til bunns.» Pris: Heftet, kr 21,50. Innbundet, kr 29,50.

3. *

Un Régicide (1949) av Alain Robbe-Grillet.

4. *

Tropismes (1939), første gang utgitt på norsk i 1960 som Tropismer, oversatt av Eivind Hauge, og i august 2021 gjenutgitt i tospråklig utgave av Stendal forlag, oversatt av Elin Beate Tobiassen.

5. *

Philippe Sollers (1936-) er en fransk forfatter og kritiker, som grunnla litteraturtidsskriftet Tel Quel.

6. *

J.M.G. Le Clézio, fransk forfatter som ble tildelt Nobelprisen i 2008, og romandebuterte med Le Procès-verbal i 1963, utgitt av Cappelen som Rapport om Adam i 1964.

7. *

Jean Starobinski (1920-2019), sveitsisk litteraturkritiker, som i likhet med belgiske Georges Poulet og franske Jean-Pierre Richard er assosiert med den strukturalistisk orienterte «Genève-skolen» innen lingvistikk.

8. *

Utgitt på norsk som En lett og rolig død (Solum, 1982).

9. *

Ikke utgitt på norsk, men produsert som monologen «En bedratt kvinne» av NRKs Radioteatret i 1981.

10. *

Francis Jeanson (1922-2009) var en fransk intellektuell og politisk aktivist, som ble dømt til ti års fengsel in absentia for høyforræderi, for sin skjulte innsamlingskampanje til den algeriske frigjøringsbevegelsen under Algerie-krigen. I Algerie møtte han Albert Camus og Simone de Beauvoirs livspartner Jean-Paul Sartre, som innlemmet ham i redaksjonsrådet til deres tidsskrift Les Temps Modernes. Etter sitt amnesti i 1966 ble Francis Jeanson kultursjef i Saône-et-Loire-regionen i Frankrike.

11. *

Maurice Merleau-Ponty (1908-61), fransk filosof, studiekamerat av Simone de Beauvoir ved Sorbonne og medgrunnlegger av Les Temps Modernes

12. *

Betty Friedan (1921-2006) var en amerikansk forfatter og lederskikkelse i den amerikanske kvinnebevegelsen på 1960-tallet.

13. *

Tysk: barn, kjøkken og kirke.

14. *

Évelyne Sullerot (1924-2017) var en fransk sosiolog og feminist.

15. *

Produktiv fransk spenningsromanforfatter og far til Alexandre Dumas den yngre.

16. *

Det annet kjønn ble først utgitt som Le Deuxième Sexe i Frankrike (Gallimard, 1949). Utgitt på norsk av Pax i 1970 (året etter Solveig Sætres  Kvinnen – det annet kjønn? En studie i Simone de Beauvoirs filosofi), i en todelt, forkortet utgave, oversatt av Rønnaug Eliassen og delvis Atle Kittang.