Av
Mattis Øybø

Essay. Publisert 26. august 2022.

Av
Mattis Øybø

Essay. Publisert 26. august 2022.

Mattis Øybø

Født 1971. Forfatter og redaktør i Tiden Norsk Forlag. Siste bok: Den siste overlevende er død (Oktober, 2021).

1. *

Historien hennes er blitt både bok og dokumentarfilm.

2. *

Javier Cercas, The Impostor (London 2018). Oversatt av Frank Wynne.

3. *

En av detaljene han ble avslørt av: Det fantes ingen gasskamre i Flossenbürg.

4. *

Den norske oversettelsen av Bruddstykker ligger fortsatt på Nasjonalbibliotekets nettsider, åpen og tilgjengelig for alle. Litt som i en novelle av Borges: Biblioteket skal også være et sted for løgnene.

5. *

For hva er egentlig sant, når alt kommer til stykket? Lytt for eksempel til episoden «Truth, Lies and Fiction» av BBC-programmet «In Our Time».

6. *

Fra den engelske oversettelsen. Tadeusz Borowski, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen (London 1967). Oversatt av Barbara Vedder.

7. *

Og blant dem befant også morfaren min seg.

8. *

Birger Kolstad, Politifange i Tyskland (Espa 1991). Redigert av Berit Nøkleby.

9. *

Den sjette delen, den om 22. juli, den unge mannen og hans løgn, var tenkt som en del av den.

10. *

Vi hadde vel begge tenkt, antar jeg, at de enkelte delene til sammen ville danne en større helhet. Det var i alle fall det jeg håpet på for min roman.

11. *

Walter Benjamin, Kunstverket i reproduksjonsalderen (Oslo 1975). Oversatt av Torodd Karlsten.

12. *

Jorge Luis Borges, Samlede fiksjoner (Oslo 1995). Oversatt av Kjell og Kari Risvik. Sitatene er fra deres oversettelse.

13. *

Det skulle bare være en rutineoperasjon.

14. *

Denne hendelsen er det faktisk mulig å tidfeste helt nøyaktig. Søndag 19. desember 1943, klokken 16.30. For det var en eksplosjon. Antagelig stammer minnet hans fra Filipstad-ulykken, hvor et tysk ammunisjonslager gikk i lufta, raserte flere bygårder i sentrum og knuste vinduene til leiligheter overalt i byen. Men da må dette med geværet være en tilføyelse (fra pappa? fra meg?). For hvordan kunne en norsk løytnant sitte med et gevær under krigen?

15. *

Denne hendelsen er vanskeligere å tidfeste. Vi dro ganske ofte til Liseberg da jeg var barn. Mamma og pappa hadde begge studert i Göteborg på 60-tallet. Kanskje jeg var ti–elleve? Men man må jo være av en viss høyde på sånne karuseller. Så før ungdomstiden, da jeg begynte å kjede meg på sånne turer, men etter det engstelige barnet, som jeg også var. Antagelig på begynnelsen av 80-tallet. «Gamla bergbanan», som den het, ble revet i 1987.

16. *

Og på Einar.

17. *

Eller av de 75 000 andre som ligger over hele Europa.

18. *

Imre Kertész, Uten skjebne (Oslo 2002). Oversatt av Kari Kemény.

Romanen er interessant, ikke minst når den leses opp mot Grosjeans Bruddstykker. For Uten skjebne handler også om et barns opplevelser fra konsentrasjonsleiren og er fortalt fra et barns perspektiv, uten klar formening om rett og galt, uten bevissthet om en verden annen enn leirens. Men selv om Kertész selv ble sendt til Auschwitz som fjortenåring, sommeren 1944, og romanen handler om en tenåring i Auschwitz, insisterte han på at det nettopp var en roman han hadde skrevet, og avviste den selvbiografiske forbindelsen. Han sa med andre ord fra seg eierskapet til sin egen fortelling, som om påstanden er: Jeg er først forfatter og så vitne.

19. *

Og jommen traff ikke assosiasjonen. Jeg tok nemlig ikke referansen i verkets tittel den gangen av den enkle grunn at jeg ikke visste det jeg nå vet. Reverse Canada, som verket heter, henspiller på effektlagrene i nettopp Auschwitz, hvor alle eiendelene til de drepte ble oppbevart — smykker, sko, briller, mat, klær. Lagrene ble kalt «Kanada», fordi de av fangene ble ansett som et sted av overflod.

20. *

Dette er faktisk ikke en så uvanlig problemstilling som man kanskje skulle tro. Et slikt arbeid gjøres, og må gjøres, i nettopp Auschwitz. Og ikke bare for klærne, selvfølgelig, men også for alle de andre objektene minnestedet består av. Se for eksempel her.