Av
Mattis Øybø

Essay. Publisert 18. september 2021.

Av
Mattis Øybø

Essay. Publisert 18. september 2021.

Mattis Øybø

Født 1971. Forfatter og redaktør i Tiden Norsk Forlag. Siste bok: Den siste overlevende er død (Oktober, 2021).

1. *

Dag Solstad, Roman 1987 (Oslo 1987). Romanens tittel i seg selv er jo også en demonstrasjon av denne innsikten.

2. *

Walter Kempowski, Haben Sie Hitler gesehen?/ Haben Sie davon gewußt? (München 2012). Oversettelsene som følger er mine egne.

3. *

Og jeg innrømmer det: Jeg falt for fristelsen til rimene i «historiens ånd i hånden.»

4. *

Hele sitatet lyder: «Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt Rekognoszieren hinausreiten, – es ist in der Tat ein wunderbare Empfindung ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht.»

5. *

The Art of Fiction no. 148, The Paris Review (140, 1996).

6. *

George Orwell, 1984 (Oslo 2016). Oversatt av Bjørn Alex Herrman.

7. *

Ingeborg Bachmann, Ny tenkning, nytt språk (Oslo 1996). Oversatt av Sverre Dahl.

8. *

Édouard Louis, Hvem drepte faren min (Oslo 2018). Oversatt av Egil Halmøy.

9. *

Ayad Akhtar, Homeland Elegies (New York 2020). Oversettelsene som følger er mine.

10. *

Eric Hobsbawm, «On History from Below» i Hobsbawm, On history (London 1997).

11. *

Dette blir for eksempel tydelig i boken Walter Kempowski ga ut noen år etter Haben Sie Hitler gesehen?, nemlig Haben Sie davon gewußt? fra 1979, som også består av små opptegnelser fra vanlige tyskere, men som denne gangen svarer på spørsmålet om hva de visste om konsentrasjonsleirene og jødenes skjebne. Det er påfallende mange som sier at de ikke visste noen ting, mens andre igjen sier at alle egentlig visste, men at få vil innrømme det.

12. *

Dag Solstad, «Smaken av kaninkjøtt» i Solstad, Artikler om litteratur 1966-1981 (Oslo 1981).

13. *

Guri Hjeltnes, Norge i krig. Bind 5. Hverdagsliv (Oslo 1984).