Av
Eivind Tjønneland

Debattinnlegg. Publisert 28. august 2000.

Av
Eivind Tjønneland

Debattinnlegg. Publisert 28. august 2000.

Eivind Tjønneland

Født 1956. Professor emeritus i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.