Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 19. juni 2000.

Om Naturen
Thure Erik Lund
Essay, 205 sider
Tiden Norsk Forlag, 2000

Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 19. juni 2000.

Om Naturen
Thure Erik Lund
Essay, 205 sider
Tiden Norsk Forlag, 2000

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.