Av
Torunn Borge

Lyrikk. Publisert 25. februar 2002.

Av
Torunn Borge

Lyrikk. Publisert 25. februar 2002.

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.