Av
Brynjulf Jung Tjønn

Lyrikk. Publisert 28. august 2000.

Av
Brynjulf Jung Tjønn

Lyrikk. Publisert 28. august 2000.

Brynjulf Jung Tjønn

Født 1980. Forfatter og kritiker.