Av
Thor Sørheim

Lyrikk. Publisert 20. mars 2000.

Av
Thor Sørheim

Lyrikk. Publisert 20. mars 2000.

Thor Sørheim

Født 1949. Forfatter.