Av
Steinar Opstad

Dikt. Fra Synsverk (2002). Publisert 21. juni 2002. 

Av
Steinar Opstad

Dikt. Fra Synsverk (2002). Publisert 21. juni 2002. 

Steinar Opstad

Født 1971. Poet.