Av
Gro Dahle

Dikt. Publisert 14. februar 2000.

Av
Gro Dahle

Dikt. Publisert 14. februar 2000.

Gro Dahle

Født 1962. Forfatter og skrivepedagog.