Av
Henrik Ibsen

Prosa. Fra Vinduet 1/2006. Publisert på nett 9. mars 2006.

Av
Henrik Ibsen

Prosa. Fra Vinduet 1/2006. Publisert på nett 9. mars 2006.

Henrik Ibsen

(1828-1906) Dramatiker.