Av
Ingrid Flognfeldt Brubaker

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2019. Publisert på nett 30. mars 2020.

Sult
Martin Ernstsen / Knut Hamsun
Tegneserieroman, 214 sider
Minuskel, 2019

Av
Ingrid Flognfeldt Brubaker

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2019. Publisert på nett 30. mars 2020.

Sult
Martin Ernstsen / Knut Hamsun
Tegneserieroman, 214 sider
Minuskel, 2019

Ingrid Flognfeldt Brubaker

Født 1989. Barnebibliotekar og redaktør i Blokk Forlag.