Av
Jan Christopher Næss

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2003.

Ubåten på Nørholm
Erik Honoré
Roman
Gyldendal, 2003

Av
Jan Christopher Næss

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2003.

Ubåten på Nørholm
Erik Honoré
Roman
Gyldendal, 2003

Jan Christopher Næss

Født 1964. Forfatter og oversetter. 

1. *

Bokmålsordboka, Universitetsforlaget 1988.

2. *

Jeg bør vel ikke innrømme det, men jeg sluttet å lese Kjærstad etter første bind i Wergeland-trilogien. Likevel har jeg et eksempel fra bok nummer to (tror jeg). Jeg var på en opplesning Kjærstad hadde i Fredrikstad for noen år siden, og da dukket følgende episode opp i det han leste: En kar som heter Lukas hopper 5,17 meter i lengde, så går han hjem og slår opp i Lukas 5.17, og der står det et eller annet som har relevans for livet hans. Dette er forresten meget omtrentlig gjenfortalt, hopperen kan ha hett Matteus eller lignende, og lengden på hoppet kan ha vært en helt annen. Poenget er imidlertid helt gyldig: Ingenting er tilfeldig, her regjerer Orden over ordene.

3. *

Trekantdramet er så gammelt som haugene og sannsynligvis, uten at jeg har sakkunnskap nok til å hevde det, av arketypisk karakter. Det første verket som rinner meg i hu, er Gunnlaug Ormstunges saga, men den antikke litteraturen er selvfølgelig smekkfull av eksempler, gjerne med overskridelser av incesttabuer for å gjøre det hele mer pikant og opprørende. Kjærligheten kan ikke bli virkelig ulykkelig om det ikke er tre parter i bildet, det verker jo mest å bli forsmådd til fordel for en annen.

4. *

I en konflikt som bare omfatter to personer, og der den ene av disse også er konfliktens objekt, vil a eller b selvsagt være identisk med c. Eller det kan tenkes at de er hverandres c, slik at a er lik c, og b er lik c, men c er ikke lik c. Ettersom flere trekanter kan kombineres, kunne man også tenke seg f.eks. en roman med fire konflikttrekanter, skjematisk satt sammen slik at de former en pyramide (det som er a i den ene trekanten er f.eks. c i den tilliggende trekanten osv) slik at romanen kan sies å ha en pyramidal grunnkonstruksjon.

5. *

De to andre er: «Tungespissen tripper tre trinn nedover ganen for til slutt på det tredje å tromme mot fortennene. Ce. Li. Na.» (s. 171) og «Behind her soft and peachy skin, where D.N.A. or God begins …» (s. 172).

6. *

Det er tekstens fiktive redaktør, John Ray, Jr., som forteller dette i «forordet»: «Save for the correction of obvious solecisms and a careful suppression of a few tenacious details that despite «H.H.»'s own efforts still subsisted in his text as signposts and tombstones (indicative of places or persons […]»