Av
Erik Skjeveland

Artikkel. Publisert 26. mars 2001.

De store ideologienes tid. 1914-1955 (Norsk idéhistorie. Bind V)
Hans Fredrik Dahl; Trond Berg Eriksen, Øystein Sørensen (red.)
461 sider
Aschehoug, 2001

Av
Erik Skjeveland

Artikkel. Publisert 26. mars 2001.

De store ideologienes tid. 1914-1955 (Norsk idéhistorie. Bind V)
Hans Fredrik Dahl; Trond Berg Eriksen, Øystein Sørensen (red.)
461 sider
Aschehoug, 2001

Erik Skjeveland

Født 1961. Cand.philol. i allmenn litteraturvitenskap. Lektor og skribent.