Av
Øyvind Berg

Anmeldelse. Publisert 19. august 2004.

Keiserud-rapporten
Statoil 
2004

Av
Øyvind Berg

Anmeldelse. Publisert 19. august 2004.

Keiserud-rapporten
Statoil 
2004

Øyvind Berg

Født 1959. Poet, gjendikter, dramatiker, essayist.