Av
Bjarne Markussen

Anmeldelse. Publisert 2. desember 1998.

And the Moon is High. Noen forsøk på å lese Bob Dylan
Erling Aadland
Ariadne Forlag, 1998

Av
Bjarne Markussen

Anmeldelse. Publisert 2. desember 1998.

And the Moon is High. Noen forsøk på å lese Bob Dylan
Erling Aadland
Ariadne Forlag, 1998

Bjarne Markussen

Født 1965. Professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder.