Av
Håkon Gundersen

Anmeldelse. Publisert 14. januar 2003.

Elvestengfolket
Thure Erik Lund
Roman
Aschehoug, 2003

Av
Håkon Gundersen

Anmeldelse. Publisert 14. januar 2003.

Elvestengfolket
Thure Erik Lund
Roman
Aschehoug, 2003

Håkon Gundersen

Født 1963. Journalist i Morgenbladet.