Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 22. september 2003.

På litteraturkjøret
Morten Abrahamsen
Tiden, 2003

Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 22. september 2003.

På litteraturkjøret
Morten Abrahamsen
Tiden, 2003

Simon Malkenes

Født 1971. Lektor, forfatter og kritiker.

1. *

Richard Brautigan, The Pill Versus the Springhill Mine Disaster (USA, 1968).