Av
Ingeborg Berre

Anmeldelse. Publisert 5. mai 2004.

Brick Lane
Monica Ali
Oversatt av Kari og Kjell Risvik
Roman
Aschehoug, 2004

Av
Ingeborg Berre

Anmeldelse. Publisert 5. mai 2004.

Brick Lane
Monica Ali
Oversatt av Kari og Kjell Risvik
Roman
Aschehoug, 2004

Ingeborg Berre

Født 1974. Forlagsredaktør og litteraturviter. 

1. *

Trude Marstein, «Paradoksalt. Om det litterære», Vinduet, nr. 2, 2003, s. 41.