Av
Knut Oterholm

Dobbeltanmeldelse. Publisert 13. juni 2000.

Skjelett og hjerte. En bok om Tor Ulven
Henning Hagerup/Torunn Borge
Tiden, 1999

Samlede dikt
Tor Ulven
Med etterord av Janike Kampevold Larsen
Gyldendal, 2000

Av
Knut Oterholm

Dobbeltanmeldelse. Publisert 13. juni 2000.

Skjelett og hjerte. En bok om Tor Ulven
Henning Hagerup/Torunn Borge
Tiden, 1999

Samlede dikt
Tor Ulven
Med etterord av Janike Kampevold Larsen
Gyldendal, 2000

Knut Oterholm

Født 1966. Førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet.