Av
Iver B. Neumann

Anmeldelse. Fra artikkelserien «Røyksignaler fra The Badlands». Publisert 10. september 2001

Max Weber and Michel Foucault. Parallel life-works
Arpád Szakolczai
Routledge, 1998

Av
Iver B. Neumann

Anmeldelse. Fra artikkelserien «Røyksignaler fra The Badlands». Publisert 10. september 2001

Max Weber and Michel Foucault. Parallel life-works
Arpád Szakolczai
Routledge, 1998

Iver B. Neumann

Født 1959. Direktør ved Fridtjof Nansens institutt.