Av
Sindre Mekjan

Anmeldelse. Publisert 7. februar 2000.

Mikrokaos
Lars Ramslie
Roman
Tiden, 2000

Av
Sindre Mekjan

Anmeldelse. Publisert 7. februar 2000.

Mikrokaos
Lars Ramslie
Roman
Tiden, 2000

Sindre Mekjan

Født 1967. Journalist og forfatter.