Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 6. november 2000.

Nede fortelling. Dikt på vers og i prosa
Øyvind Berg
Kolon, 2000

Av
Nora Simonhjell

Anmeldelse. Publisert 6. november 2000.

Nede fortelling. Dikt på vers og i prosa
Øyvind Berg
Kolon, 2000

Nora Simonhjell

Født 1970. Forfatter og universitetslektor.