Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 14. januar 2004.

Alt er noe annet
Synne Lea
Dikt
Cappelen, 2003

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 14. januar 2004.

Alt er noe annet
Synne Lea
Dikt
Cappelen, 2003

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Øving: Prøv likevel å seie «Eg er Anna» med Tarjei Vesaas-stemme, og deretter med Olav H. Hauge-stemme. Kva føler de no? Eg tippar de føler kva det er å vere anna, og at det er ladd med djup meining.

2. *

Det var min første innskytelse etter å ha hugsa uttrykket 'memento mori', som eg meiner betyr «hugs at du skal døy!». Eg er overtydd om at 'memento' har med hugs å gjere, og at 'mori' dermed må bety «døy» eller «at du skal døy». Dessutan står det i framandordboka: «mors, lat,. døden.»

3. *

Eg håpar i alle fall at det ikkje betyr «då døyr eg».