Av
Harald Simonnæs

Anmeldelse. Publisert 5. mai 2003.

En dans der veien slutter
Christer Mjåset
Noveller
Gyldendal, 2003

Av
Harald Simonnæs

Anmeldelse. Publisert 5. mai 2003.

En dans der veien slutter
Christer Mjåset
Noveller
Gyldendal, 2003

Harald Simonnæs

Født 1972. Lyriker.