Av
Espen Stueland

Anmeldelse. Publisert 5. mars 2001. 

Morgon og kveld
Jon Fosse
Samlaget, 2000

Av
Espen Stueland

Anmeldelse. Publisert 5. mars 2001. 

Morgon og kveld
Jon Fosse
Samlaget, 2000

Espen Stueland

Født 1970. Poet, essayist og kritiker.