Av
Knut Stene-Johansen

Anmeldelse. Publisert 23. september 1998.

L'Identité
Milan Kundera
Roman
Gallimard, 1998

Av
Knut Stene-Johansen

Anmeldelse. Publisert 23. september 1998.

L'Identité
Milan Kundera
Roman
Gallimard, 1998

Knut Stene-Johansen

Født 1957. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Også kjent som Kimmeridge.