Av
Annelise Fjeld Knutsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

En god setning. Og en god setning til
Richard Brautigan
Til norsk ved Jan Erik Vold
Kortprosa, 128 sider
Flamme Forlag, 2018

Av
Annelise Fjeld Knutsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

En god setning. Og en god setning til
Richard Brautigan
Til norsk ved Jan Erik Vold
Kortprosa, 128 sider
Flamme Forlag, 2018

Annelise Fjeld Knutsen

Født 1963. Lektor og litteraturviter.