Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2003.

Ole-Kristian Oksrød
Jon Øystein Flink
Roman
Cappelen, 2003

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 15. desember 2003.

Ole-Kristian Oksrød
Jon Øystein Flink
Roman
Cappelen, 2003

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.

1. *

Sagt av Bendik Wold i Morgenbladet.

2. *

Skildringane av å vere dotrengt, har vore framheva av andre bokmeldarar som hysterisk morosame, men det er dei ikkje. Dei er ganske morosame, men ikkje så morosame at JØF bør dra spøken/skildringa så langt.

3. *

Jfr. Turid Lammers vrikk på stussen i framføringa av Vildanden i Dag Solstads Ellevte roman, bok atten.

4. *

Skrivefeila er ikkje mine tastefeil!

5. *

Då Janne flytta inn, tenkte eg straks på Ellevte roman, bok atten, der Bjørn Hansen fekk sonen Peter buande hos seg, etter å ikkje ha hatt noko særleg kontakt med han på mange år. Det må vere lov til å seie at inntrengaren hos OKO er mykje mindre interessant enn inntrengaren hos Bjørn Hansen. Vidare meiner eg OKO har langt mindre grunn til å sutre enn Bjørn Hansen har. Likevel sutrar OKO på ein ondskapsfull og småleg måte, der Bjørn Hansen grublar sympatisk over kva som er problemet med denne innflyttinga. Difor blir eg usikker på kva ein skal kalle likskapen med Solstad: Ein parodi? Eit misslukka forsøk på kopi? Ein kommentar? Kva blir kommentert?

6. *

Det er nok frekt å etterlyse gode grunnar til depresjon. Eg bør heller etterlyse gode skildringar av depresjon. No etterlyser eg liksom det. Spørsmålet er (stilt av ein anonym kommentator): Kvifor blir ein sur på Flink når han påstår at Oksrød er deprimert, medan ein villig lar seg lure når Solstad påstår at Bjørn Hansen går inn i ein tilstand der alt verkar meiningslaust? Det er vanskeleg å svare. Eg prøver å sleppe unna ved å etterlyse openlyse grunnar til depresjonen til OKO.

7. *

Meint av Knut Hoem i NRK.