Av
Karsten Sand Iversen

Anmeldelse. Publisert 24. februar 1999.

Selvbeherskelse
Stig Sæterbakken
Roman
Cappelen, 1998

Av
Karsten Sand Iversen

Anmeldelse. Publisert 24. februar 1999.

Selvbeherskelse
Stig Sæterbakken
Roman
Cappelen, 1998

Karsten Sand Iversen

Født 1944. Forfatter og oversetter.